دوره های موجود

بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس (ویژه نیروهای غیر دولتی)

بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس (ویژه نیروهای غیر دولتی)

 ثبت نام بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس 

 ( ۴۴ ساعت ) کد دوره ۹۱۴۰۲۴۱۰ 
اهداف دوره : آشنایی با وظایف و مهارت های مدیریت آموزشگاهی 

 آشنایی با انواع و ارکان نامه های اداری ، آشنایی با آیین نامه ها و مقررات آموزشی 


مهارت بدو خدمت معلمان(ویژه نیروهای غیر دولتی )

مهارت بدو خدمت معلمان(ویژه نیروهای غیر دولتی )

 آغاز ثبت نام دوره بدو خدمت معلمان (ویژه نیروهای غیر دولتی )

(۵۴ ساعت ضمن خدمت ) با کد دوره ۹۱۴۰۲۴۰۹

 اهداف دوره : آشنایی با مراحل و ویژگی های رشد و نظریه های یادگیری
 در فرآیند آموزش آشنایی با مفهوم و مهارت های تدریس ، مراحل طراحی
  آموزشی  و فعالیت های مربوط به هر مرحله ،اهمیت و ضرورت سنجش و 
  ارزشیابی پیشرفت  تحصیلی دانش آموزان ، تحلیل نتایج پیشرفت های 
تحصیلی دانش آموزان  آشنایی با اطلاعات اختصاصی دوره های تحصیلی
 آشنایی با روش ها و  مهارت های تدریس 
 


تولید محتوای الکترونیکی(ویژه نیروهای غیر دولتی )

تولید محتوای الکترونیکی(ویژه نیروهای غیر دولتی )

ثبت نام دوره تولید محتوای الکترونیکی (ویژه نیروهای غیر دولتی)

( ۴۸ ساعت ) با کد دوره ۹۲۰۰۲۴۱۴ 

این دوره شامل آموزش کار با نرم افزار تولید محتوای الکترونیک 
Adobe Captivate 2019 می باشد که آخرین نسخه از این نرم افزار است
در این دوره علاوه بر کار با نرم افزار به بررسی و معرفی انواع محتوا خواهیم پرداخت.
 تولید محتوا یکی از مهم ترین و موثر ترین ابزار های توسعه کسب و کار و آموزش 
موثر است.با تولید محتوای مناسب می توانید آموزشی دقیق تر به مخاطبان خود
 ارائه کنید و افزایش بازدهی آن ها را به وضوح ببینید. دیگر وقت آن رسیده است 
که از تکنولوژی برای پیشرف در حرفه ی خود استفاده کنید. دوره مدیریت کلاس درس (ویژه نیروهای غیر دولتی )

دوره مدیریت کلاس درس (ویژه نیروهای غیر دولتی )

دوره مدیریت کلاس درس (ویژه نیروهای غیر دولتی)

( ۳۲ ساعت ) با کد دوره  : ۹۱۴۰۱۵۲۲ 

اهداف دوره : روش های برقراری ارتباط و ایجاد انگیزه در دانش آموزان
آشنایی با شیوه های برقرای نظم و کنترل گروهی 
آشنایی با اصول و فنون مدیریت کلاس در موقعیت های مختلف 
آشنایی هدایت فعالیت های یادگیری دانش آموزان 


دوره آموزش الکترونیکی (e-learning ) (ویژه نیروهای غیر دولتی)

دوره آموزش الکترونیکی (e-learning ) (ویژه نیروهای غیر دولتی)

دوره  آموزش الکترونیکی -elearning (ویژه نیروهای غیر دولتی )

(۲۴ ساعت) با کد دوره  :  ۹۱۴۰۰۸۱۰

اهداف دوره:آشنایی با مفهوم آموزش الکترونیکی،سیستم های آموزش الکترونیکی
روش ها و زیر ساخت های آموزش الکترونیکی ،مزایا و معایب آموزش الکترونیکی 
ویژگی های محتوای آموزش الکترونیکی ، مقایسه آموزش سنتی و الکترونیکیسند تحول بنیادین(ویژه نیروهای غیر دولتی )

 سند تحول بنیادین(ویژه نیروهای غیر دولتی )

 ثبت نام دوره سند تحول بنیادین ( ویژه نیروهای غیر دولتی ) 

 (۱۶ ساعت ) با کد دوره ۹۱۴۰۲۰۹۵

اهداف دوره : مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
فلسفه تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران، ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت، آشنایی با زیر نظام های سند تحول، مدرسه صالح، معلم صالح، متن سند تحول

راهنمای عملی تهیه طرح درس (ویژه نیروهای غیر دولتی )

راهنمای عملی تهیه طرح درس (ویژه نیروهای غیر دولتی )

ثبت نام راهنمای عملی تهیه طرح درس(ویژه نیروهای غیر دولتی)

 (۲۴ ساعت ) با کد دوره  : ۹۱۴۰۰۳۱۱ 

  اهداف دوره
 راهنمای عملی تهیه طرح درس 
 چگونگی تطبیق محتوی دروس با ساعات هفتگی
  طرز نوشتن طرح درس ُ عناصر موجود در طرح درس
  انواع طرح درس (روزانه، ماهانه، سالانه و هفتگی) و ... 

دوره افت تحصیلی دانش آموزان و پیشگیری از آن (ویژه نیروهای غیر دولتی )

دوره افت تحصیلی دانش آموزان و پیشگیری از آن (ویژه نیروهای غیر دولتی )

 آغاز ثبت نام دوره افت تحصیلی و پیشگیری از آن (ویژه نیروهای غیر دولتی )

  (۲۰ساعت) با کد دوره  : ۹۱۴۰۰۴۵۹

 اهداف دوره : آشنایی با مفهوم افت تحصیلی دانش آموزان
 و عوامل موثر بر پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان 

انگیزش تحصیلی و مطالعه (ویژه نیروهای غیر دولتی )

انگیزش تحصیلی و مطالعه (ویژه نیروهای غیر دولتی )

  ثبت نام دوره انگیزش تحصیلی و مطالعه (ویژه نیروهای غیر دولتی )

  (۱۲ساعت) با کد دوره  :  ۹۱۴۰۰۴۶۰

  اهداف دوره : آشنایی با مفهوم، اهداف و اهمیت مطالعه
  تاثیر مطالعه در توسعه ی یادگیری
  شناسایی شیوه ها و شرایط مطالعه
  آشنایی با انگیزش و مفاهیم مربوط به انگیزش تحصیلی
  روشها و عوامل موثر در ایجاد انگیزه تحصیلی دانش آموزان

تدریس و مهارت های مربوط (ویژه نیروهای غیر دولتی )

 تدریس و مهارت های مربوط (ویژه نیروهای غیر دولتی )

 آغاز ثبت نام تدریس و مهارت های مرتبط با آن 

( ۱۴ ساعت ) باکد دوره ۹۹۵۰۶۸۷۱

 اهداف دوره : مفهوم تدریس و روش تدریس
 
روش های تدریس سنتی ونوین
  مفهوم مهارت تدریس و ...


اخلاق حرفه ای (ویژه نیروهای غیر دولتی )

اخلاق حرفه ای (ویژه نیروهای غیر دولتی )

 آغاز ثبت نام اخلاق حرفه ای ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

 ( ۸ ساعت ) با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۶۹

 اهداف دوره : آشنایی با مفهوم اخلاق، علم اخلاق و اخلاق حرفه ای
  شناسایی اخلاق حرفه ای معلمان
  آشنایی با اصول اخلاق حرفه ای آموزش
  آشنایی با الزامات اخلاق حرفه ای معلم
  آشنایی با موانع گسترش اصول اخلاق حرفه ای در نظام آموزشی
  آشنایی با راهکارهای توسعه ی اخلاق حرفه ای در نظام آموزشی

مدیریت کلاس ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

مدیریت کلاس ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

آغاز ثبت نام مدیریت کلاس ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

 ( ۸ ساعت ) با کد دوره۹۹۵۰۶۸۷۰ 

 اهداف دوره : شناسایی روش های برقراری ارتباط و ایجاد انگیزه ی دانش آموزان
 آشنایی با شیوه های برقرای نظم و کنترل گروهی
 بکارگیری اصول و فنون مدیریت کالس در موقعیت های مختلف
 هدایت فعالیت های یادگیری دانش آموزان

بررسی و تحلیل روش تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم

بررسی و تحلیل روش تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم

بررسی و تحلیل روش تدریس تفکر و سبک زندگی 

پایه هفتم و هشتم دوره اول متوسطه 

۲۴ ساعت ضمن خدمت با کد دوره  ۹۹۵۰۶۸۶۸

 زمان ثبت نام از تاریخ 6 / ۲/ ۱۴۰۰ لغایت ۱۹/ ۲ / ۱۴۰۰

 شرکت در آزمون به صورت ۲۴ ساعته : ۸ /۲ /۱۴۰۰ لغایت ۲/۲۳/ ۱۴۰۰