دوره های موجود

بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس

بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس

دوره بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

 ( ۴۴ ساعت ) کد دوره ۹۱۴۰۲۴۱۰ 

اهداف دوره : آشنایی با وظایف و مهارت های مدیریت آموزشگاهی 

 آشنایی با انواع و ارکان نامه های اداری ، آشنایی با آیین نامه ها و مقررات آموزشی 


مهارت بدو خدمت معلمان

مهارت بدو خدمت معلمان

 دوره بدو خدمت معلمان ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

 (۵۴ ساعت ضمن خدمت ) با کد دوره ۹۱۴۰۲۴۰۹

 اهداف دوره : آشنایی با مراحل و ویژگی های رشد و نظریه های یادگیری
 در فرآیند آموزش آشنایی با مفهوم و مهارت های تدریس ، مراحل طراحی
  آموزشی  و فعالیت های مربوط به هر مرحله ،اهمیت و ضرورت سنجش و 
  ارزشیابی پیشرفت  تحصیلی دانش آموزان ، تحلیل نتایج پیشرفت های 
تحصیلی دانش آموزان  آشنایی با اطلاعات اختصاصی دوره های تحصیلی
 آشنایی با روش ها و  مهارت های تدریس 
 

تولید محتوای الکترونیکی

تولید محتوای الکترونیکی

دوره تولید محتوای الکترونیکی ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

 ( ۴۸ ساعت ) با کد دوره ۹۲۰۰۲۴۱۴

این دوره شامل آموزش کار با نرم افزار تولید محتوای الکترونیک
Adobe Captivate 2019 می باشد که آخرین نسخه از این نرم افزار است
در این دوره علاوه بر کار با نرم افزار به بررسی و معرفی انواع محتوا خواهیم پرداخت.
 تولید محتوا یکی از مهم ترین و موثر ترین ابزار های توسعه کسب و کار و آموزش 
موثر است.با تولید محتوای مناسب می توانید آموزشی دقیق تر به مخاطبان خود
 ارائه کنید و افزایش بازدهی آن ها را به وضوح ببینید. دیگر وقت آن رسیده است 
که از تکنولوژی برای پیشرف در حرفه ی خود استفاده کنید. 

دوره مدیریت کلاس درس

دوره مدیریت کلاس درس

 دوره مدیریت کلاس درس ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

 ( ۳۲ ساعت ) با کد دوره  : ۹۱۴۰۱۵۲۲ 

  اهداف دوره : روش های برقراری ارتباط و ایجاد انگیزه در دانش آموزان
   آشنایی با شیوه های برقرای نظم و کنترل گروهی 
   آشنایی با اصول و فنون مدیریت کلاس در موقعیت های مختلف 
    آشنایی هدایت فعالیت های یادگیری دانش آموزان 

دوره آموزش الکترونیکی (e-learning )

دوره آموزش الکترونیکی (e-learning )

دوره  آموزش الکترونیکی -elearning ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

 ( ۲۴ ساعت ) با کد دوره ۹۱۴۰۰۸۱۰

اهداف دوره:آشنایی با مفهوم آموزش الکترونیکی،سیستم های آموزش الکترونیکی
روش ها و زیر ساخت های آموزش الکترونیکی ،مزایا و معایب آموزش الکترونیکی 
ویژگی های محتوای آموزش الکترونیکی ، مقایسه آموزش سنتی و الکترونیکی

روش ها و فنون تدریس

روش ها و فنون تدریس

 دوره روش ها و فنون تدریس  ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

( ۲۴ ساعت ) با کد دوره ۹۱۴۰۰۳۱۲

اهداف دوره :  آشنایی با مفاهیم تدریس و یادگیری ُ شناخت انواع روش های 

 تدریس سنتی و نوین ُ آشنایی با فرایند و مهارت های تدریس

  آشنایی یا هدفهای آموزشی و حیطه های یادگیری آن 

 آشنایی با انواع ارزشیابی و روش های آن

 شناخت نظریه های یادگیری و تدریس

راهنمای عملی تهیه طرح درس

راهنمای عملی تهیه طرح درس

دوره راهنمای تهیه طرح درس ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

 (۲۴ ساعت ) با کد دوره  : ۹۱۴۰۰۳۱۱ 

  اهداف دوره : راهنمای عملی تهیه طرح درس 
 چگونگی تطبیق محتوی دروس با ساعات هفتگی
  طرز نوشتن طرح درس ُ عناصر موجود در طرح درس
  انواع طرح درس (روزانه، ماهانه، سالانه و هفتگی) و ... 

اقدام پژوهی

اقدام پژوهی

دوره اقدام پژوهی ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

(۲۴ ساعت )باکد دوره : ۹۱۴۰۱۴۰۹

 اهداف دوره : آشنایی با مفهوم، ویژگی ها و اهمیت اقدام پژوهی

 شناسایی مهارت و دانش های الزم پیش از آغاز اقدام پژوهی

 آشنایی با مفهوم و ویژگیهای هر مرحله اقدام پژوهی

 آشنایی با مستندسازی و نظارت بر داده ها

درس پٰژوهی

درس پٰژوهی

دوره درس پژوهی ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

 (۱۸ ساعت )با کد دوره : ۹۹۵۰۶۱۱۷

 اهداف دوره : آشنایی با مفاهیم درس پژوهی ُ شناخت گامهای مهم در درس پژوهی

 مطالعه اهمیت و ضرورت درس پژوهی ُ آشنایی با اهداف و ویژگیهای درس پژوهی

  پیشینه پیدایش درس پژوهی ُ ٰآشنایی با مراحل درس پژوهی

دوره افت تحصیلی دانش آموزان و پیشگیری از آن

دوره افت تحصیلی دانش آموزان و پیشگیری از آن

 دوره افت تحصیلی و پیشگیری از آن ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

 (۲۰ ساعت ) با کد دوره ۹۱۴۰۰۴۵۹ 

 اهداف دوره : آشنایی با مفهوم افت تحصیلی دانش آموزان
 و عوامل موثر بر پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان 

سند تحول بنیادین

 سند تحول بنیادین

 دوره سند تحول بنیادین ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

 (۱۶ ساعت ) با کد دوره ۹۱۴۰۲۰۹۵
اهداف دوره : مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
فلسفه تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران،
ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت
آشنایی با زیر نظام های سند تحول، مدرسه صالح، معلم صالح، متن سند تحول

تدریس و مهارت های مربوط

 تدریس و مهارت های مربوط

 دوره تدریس و مهارت های مرتبط با آن ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

 ( ۱۴ ساعت ) با کد دوره ۱ ۹۹۵۰۶۸۷  

 اهداف دوره : مفهوم تدریس و روش تدریس
 روش های تدریس سنتی ونوین ُ مفهوم مهارت تدریس و ...

انگیزش تحصیلی و مطالعه

انگیزش تحصیلی و مطالعه

  ثبت نام دوره انگیزش تحصیلی و مطالعه ( ویژه نیروهای غیر دولتی )


  (۱۲ساعت) با کد دوره ۹۱۴۰۰۴۶۰  

  اهداف دوره : آشنایی با مفهوم، اهداف و اهمیت مطالعه
  تاثیر مطالعه در توسعه ی یادگیری
  شناسایی شیوه ها و شرایط مطالعه
  آشنایی با انگیزش و مفاهیم مربوط به انگیزش تحصیلی
  روشها و عوامل موثر در ایجاد انگیزه تحصیلی دانش آموزان

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

 آغاز ثبت نام اخلاق حرفه ای ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

 ( ۸ ساعت ) با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۶۹

 اهداف دوره : آشنایی با مفهوم اخلاق، علم اخلاق و اخلاق حرفه ای
  شناسایی اخلاق حرفه ای معلمان
  آشنایی با اصول اخلاق حرفه ای آموزش
  آشنایی با الزامات اخلاق حرفه ای معلم
  آشنایی با موانع گسترش اصول اخلاق حرفه ای در نظام آموزشی
  آشنایی با راهکارهای توسعه ی اخلاق حرفه ای در نظام آموزشی

مدیریت کلاس

مدیریت کلاس

دوره  مدیریت کلاس ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

 ( ۸ ساعت ) با کد دوره ۹۹۵۰۶۸۷۰

 اهداف دوره : شناسایی روش های برقراری ارتباط و ایجاد انگیزه ی دانش آموزان
 آشنایی با شیوه های برقرای نظم و کنترل گروهی
 بکارگیری اصول و فنون مدیریت کالس در موقعیت های مختلف
 هدایت فعالیت های یادگیری دانش آموزان

مهارت بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس (ویژه نیروهای غیر دولتی )

مهارت بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس        (ویژه نیروهای غیر دولتی )

 ثبت نام بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس 

 کد دوره 91402410
اهداف دوره : آشنایی با وظایف و مهارت های مدیریت آموزشگاهی 

 آشنایی با انواع و ارکان نامه های اداری ، آشنایی با آیین نامه ها و مقررات آموزشی و...


مهارت بدو خدمت معلمان ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

مهارت بدو خدمت معلمان ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

 ثبت نام دوره بدو خدمت معلمان (۵۴ساعت ضمن خدمت )

  با کد دوره ۹۱۴۰۲۴۰۹

 اهداف دوره : آشنایی با مراحل و ویژگی های رشد و نظریه های یادگیری
 در فرآیند آموزش آشنایی با مفهوم و مهارت های تدریس ، مراحل طراحی
  آموزشی  و فعالیت های مربوط به هر مرحله ،اهمیت و ضرورت سنجش و 
  ارزشیابی پیشرفت  تحصیلی دانش آموزان ، تحلیل نتایج پیشرفت های 
تحصیلی دانش آموزان  آشنایی با اطلاعات اختصاصی دوره های تحصیلی
 آشنایی با روش ها و  مهارت های تدریس 

 

سند تحول بنیادین ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

سند تحول بنیادین ( ویژه نیروهای غیر دولتی )

 ثبت نام دوره سند تحول بنیادین ( ویژه نیروهای غیر دولتی ) 

 کد دوره ۹۱۴۰۲۰۹۵
اهداف دوره :  مبانی نظری سند تحول بنیادین اموزش و پرورش، فلسفه تربیت رسمی

 و عمومی جمهوری اسلامی ایران، ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت، آشنایی با زیر 

نظام های سند تحول، مدرسه صالح، معلم صالح، متن سند تحول شامل مباحثی مانند 

چشم انداز، مدرسه درچشم انداز 1404، راهبردکلی و اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین